DỊCH VỤ PHÁP LÝ
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Văn phòng - 02383.836.633

Trưởng Văn phòng - 0985.633.006
Hôm nay: 32 | Tất cả: 8,490,782
LIÊN KẾT FACEBOOK
 

Nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/53882/nghia-vu-khi-don-phuong-cham-dut-hop-dong-lao-dong-trai-phap-luat

Trường hợp nào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất?

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/53850/truong-hop-nao-duoc-cap-giay-chung-nhan-quyen-su-dung-dat-quyen-so-huu-nha-o-va-tai-san-khac-gan-lien-voi-dat?

Di chúc có giá trị trong thời gian bao lâu?

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/53737/di-chuc-co-gia-tri-trong-thoi-gian-bao-lau?

Hướng dẫn xem sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với đất trên sổ đỏ mới nhất

Theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BTNMT hướng dẫn sơ đồ thửa đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (còn gọi là sổ đỏ)

Các trường hợp không được từ chối nhận di sản thừa kế

- Căn cứ quy định tại Điều 620 Bộ luật Dân sự 2015 - Căn cứ Điều 615 Bộ luật Dân sự 2015 - Căn cứ quy định tại Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 - Căn cứ Điều 623 Bộ luật Dân sự 2015

Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong tố tụng hình sự

Cụ thể tại Điều 397, 398,399,400 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định tái thẩm là xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng là gì? Trường hợp nào hủy bỏ hợp đồng thì không cần bồi thường?

Theo Điều 427 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định hậu quả pháp lý khi hủy bỏ hợp đồng (Điều 423,424,425,426 Bộ luật Dân sự năm 2015)

Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Luật Doanh nghiệp 2020

Hướng dẫn nội dung bản án hình sự, hành chính có giải quyết yêu cầu bồi thường của Nhà nước

Ngày 24/08/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 02/2023/TT-TANDTC hướng dẫn thi hành Điều 55 của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước về giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án.

Điều kiện tổ chức Tòa chuyên trách tại Tòa án nhân dân cấp tỉnh và cấp huyện

Thông tư 01/2016/TT-CA

Theo Luật Doanh nghiệp 2020, tài sản góp vốn gồm những loại nào và định giá tài sản góp vốn như thế nào?

Luật Doanh nghiệp 2020

Người chưa thành niên có được hưởng di sản thừa kế không?

Theo Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định người chưa thành niên như sau:

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà Yên Hòa, Số 9A Nguyễn Trãi,Tp. Vinh, Nghệ An
ĐT/Fax: 0238.383.6633 - Hotline: 09.1234.1915
Email: dienlsg@yahoo.com
http://luatsunghean.com; http://luatsunghean.vn
Tin tức
  • Nghĩa vụ khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ...
  • Trường hợp nào được cấp Giấy chứng nhận quyền sử d ...
  • Di chúc có giá trị trong thời gian bao lâu? ...
  • Hướng dẫn xem sơ đồ thửa đất, tài sản gắn liền với ...
  • Các trường hợp không được từ chối nhận di sản thừa ...
  • Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm trong t ...
  • Hậu quả của việc hủy bỏ hợp đồng là gì? Trường hợp ...
  • Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông ...
  • 09.1234.1915