VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH MỚI

Thông tin Văn bản pháp luật mới ban hành ngày 21/5/2012
Tin đăng ngày: 22/5/2012 - Xem: 2244

 Doanh nghiệp

1.

(14/05/2012) Thông báo 175/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc về tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

2.

(11/05/2012) Quyết định 549/QĐ-TTg năm 2012 Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011-2015 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

3.

(11/05/2012) Quyết định 550/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2011 - 2015 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

4.

(10/05/2012) Quyết định 21/2012/QĐ-TTg về Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

5.

(12/04/2012) Thông tư 59/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 46/2005/TT-BTC hướng dẫn về tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nông, lâm trường do Bộ Tài chính ban hành

 

6.

(11/04/2012) Thông tư 57/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do Bộ Tài chính ban hành

 

 Đầu tư

1.

(19/04/2012) Chỉ thị 12/2012/CT-UBND về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

2.

(30/03/2012) Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 210/20110/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

 Thương mại

1.

(11/05/2012) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

 

2.

(12/04/2012) Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên

 

3.

(26/03/2012) Quyết định 607/QĐ-BNN-TY năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

4.

(20/03/2012) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”

 

 Xuất nhập khẩu

1.

(11/05/2012) Quyết định 1172/QĐ-BTC năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 

 Tiền tệ - Ngân hàng

1.

(25/04/2012) Thông tư 11/2012/TT-NHNN quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

2.

(16/04/2012) Thông tư 10/2012/TT-NHNN quy định xử lý sau thanh tra, giám sát đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 

3.

(11/04/2012) Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán tổ chức tài chính, ngân hàng do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 

 Thuế - Phí - Lệ Phí

1.

(16/05/2012) Thông tư 77/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ hạn chế kinh doanh; phí thẩm định kinh doanh hàng hoá, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại; lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh; lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

 

2.

(14/05/2012) Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2004/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

 

3.

(11/05/2012) Quyết định 1172/QĐ-BTC năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 

4.

(08/05/2012) Quyết định 778/QĐ-UBND năm 2012 quy định giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

5.

(04/05/2012) Quyết định 26/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 

6.

(24/04/2012) Quyết định 10/2012/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

7.

(24/04/2012) Quyết định 11/2012/QĐ-UBND quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản là xe ôtô, xe máy trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ban hành

 

8.

(16/04/2012) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời danh mục, mức phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

9.

(10/04/2012) Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10.

(10/04/2012) Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí thư viện và tham quan công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11.

(10/04/2012) Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định mức thu học phí cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại trường công lập thuộc chương trình đại trà do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

 

12.

(30/03/2012) Quyết định 09/2012/QĐ-UBND điều chỉnh Bảng giá tính thuế Tài nguyên do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành

 

 Bảo hiểm

1.

(11/05/2012) Quyết định 445/QĐ-BHXH năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2020 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 

2.

(20/03/2012) Quyết định 345/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 Kế toán - Kiểm toán

1.

(02/05/2012) Quyết định 757/QĐ-KTNN năm 2012 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Báo Kiểm toán do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 

2.

(11/04/2012) Quyết định 06/2012/QĐ-KTNN về Quy trình kiểm toán tổ chức tài chính, ngân hàng do Tổng Kiểm toán Nhà nước ban hành

 

 Lao động - Tiền lương

1.

(15/05/2012) Thông tư 11/2012/TT-BLĐTBXH bổ sung danh mục nghề vào Bảng danh mục nghề đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng nghề kèm theo Thông tư 17/2010/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

2.

(10/05/2012) Hướng dẫn 633/HD-TLĐ lấy ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội Công đoàn cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

 

3.

(10/05/2012) Thông tư 26/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 

4.

(03/05/2012) Chương trình 595/CTPH-TLĐ-TƯĐTN phối hợp giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn 2012 - 2017

 

5.

(02/05/2012) Thông tư 24/2012/TT-BCA hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp công vụ trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 

6.

(19/04/2012) Hướng dẫn 527/HD-TLĐ về tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Việt Nam do Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

 

7.

(18/04/2012) Nghị định 35/2012/NĐ-CP điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc

 

8.

(18/04/2012) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

9.

(18/04/2012) Quyết định 2041/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề lao động nông thôn trong lĩnh vực nông nghiệp và ngành nghề nông thôn tại xã xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

10.

(16/04/2012) Thông tư 07/2012/TT-BLĐTBXH về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về những thiết bị bảo vệ đường hô hấp - Bộ lọc bụi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

11.

(15/04/2012) Nghị định 34/2012/NĐ-CP về chế độ phụ cấp công vụ

 

 Công nghệ thông tin

1.

(26/04/2012) Quyết định 244/QĐ-CNTT năm 2012 Quy định việc kiểm tra, nghiệm thu dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin do Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin ban hành

 

2.

(25/04/2012) Thông tư 11/2012/TT-NHNN quy định quản lý và sử dụng mạng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

3.

(13/04/2012) Thông tư 04/2012/TT-BTTTT quy định về quản lý thuê bao di động trả trước do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

 

 Bất động sản

1.

(11/05/2012) Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

 

2.

(10/05/2012) Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách hỗ trợ di dời nhà ở hộ gia đình, cá nhân ra khỏi khuôn viên cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3.

(07/05/2012) Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

4.

(03/05/2012) Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước

 

5.

(17/04/2012) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015

 

6.

(10/04/2012) Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế

 

7.

(06/04/2012) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2012 về Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

8.

(03/04/2012) Quyết định 26/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi, giao, cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

9.

(03/04/2012) Quyết định 25/2012/QĐ-UBND về Quy định chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

10.

(30/03/2012) Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái

 

11.

(30/03/2012) Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015

 

12.

(21/03/2012) Quyết định 418/2012/QĐ-UBND về Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất để Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Hà Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

 

13.

(14/03/2012) Quyết định 39/QĐ-TCQLĐĐ năm 2012 về Quy định xử lý văn bản của Tổng cục Quản lý đất đai

 

14.

(09/03/2012) Quyết định 278/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 737/2010/QĐ-UBND quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 Bộ máy hành chính

1.

(17/05/2012) Nghị định 43/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 196/2004/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Dự trữ quốc gia

 

2.

(15/05/2012) Quyết định 587/QĐ-LĐTBXH năm 2012 về tiêu chí xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

3.

(14/05/2012) Thông báo 174/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại hội nghị sơ kết công tác chuẩn bị nhân lực cho khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

4.

(14/05/2012) Quyết định 428/QĐ-BXD năm 2012 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Xây dựng và liên tịch ban hành hết hiệu lực pháp luật

 

5.

(11/05/2012) Quyết định 425/QĐ-BXD năm 2012 kiện toàn và bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 

6.

(11/05/2012) Quyết định 823/QĐ-BTP năm 2012 về Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp

 

7.

(11/05/2012) Quyết định 445/QĐ-BHXH năm 2012 phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Bảo hiểm xã hội giai đoạn 2011-2020 do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

 

8.

(11/05/2012) Quyết định 830/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9.

(11/05/2012) Quyết định 828/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế

 

10.

(11/05/2012) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông và vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

 

11.

(11/05/2012) Quyết định 1172/QĐ-BTC năm 2012 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính

 

12.

(11/05/2012) Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị Tổng kết 10 năm phát triển phong trào giao thông nông thôn (2001-2010), triển khai Chiến lược phát triển đến 2020 tầm nhìn 2030 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

13.

(10/05/2012) Quyết định 1045/QĐ-BGTVT năm 2012 phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và phát triển đội ngũ cán bộ khoa học - công nghệ ngành Giao thông vận tải đến năm 2015 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

14.

(10/05/2012) Quyết định 1072/QĐ-BNN-TY năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

15.

(10/05/2012) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

 

16.

(09/05/2012) Quyết định 1050/QĐ-BNN-TCCB năm 2012 sửa đổi Điều 1 Quyết định 3854/QĐ-BNN-TCCB thành lập Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân bón Quốc gia trực thuộc Cục Trồng trọt do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

17.

(09/05/2012) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Chương trình 02/CTr-TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 

18.

(08/05/2012) Nghị định 41/2012/NĐ-CP quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

 

19.

(04/05/2012) Thông báo 165/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

20.

(02/05/2012) Thông tư 25/2012/TT-BCA quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 

21.

(27/04/2012) Quyết định 936/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

 

22.

(27/04/2012) Quyết định 03/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ huyện Nhà Bè

 

23.

(25/04/2012) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2012 giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

 

24.

(24/04/2012) Quyết định 903/QĐ-BNN-TCLN năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

25.

(24/04/2012) Quyết định 2146/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh

 

26.

(24/04/2012) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2012 về kiện toàn nhân sự Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

27.

(23/04/2012) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2012 về công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

28.

(23/04/2012) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

 

29.

(20/04/2012) Thông tư 06/2012/TT-BYT Quy định điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

 

30.

(19/04/2012) Quyết định 1000/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

 

31.

(19/04/2012) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2012 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

32.

(19/04/2012) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

 

33.

(19/04/2012) Quyết định 998/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

34.

(18/04/2012) Quyết định 965/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

35.

(18/04/2012) Quyết định 963/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị hủy bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

36.

(18/04/2012) Quyết định 964/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi giải quyết của Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh Bạc Liêu

 

37.

(18/04/2012) Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

38.

(18/04/2012) Quyết định 16/2012/QĐ-UBND về Quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

39.

(18/04/2012) Quyết định 42/QĐ-UBANHK năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia

 

40.

(18/04/2012) Nghị định 36/2012/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ

 

41.

(18/04/2012) Quyết định 732/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bổ sung thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội áp dụng chung tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

42.

(17/04/2012) Quyết định 447/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Đề án thí điểm kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành một cấp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

43.

(17/04/2012) Quyết định 720/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

 

44.

(16/04/2012) Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 

45.

(12/04/2012) Quyết định 537/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

 

46.

(12/04/2012) Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên

 

47.

(12/04/2012) Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

48.

(10/04/2012) Quyết định 705/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

49.

(09/04/2012) Quyết định 07/2012/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

50.

(06/04/2012) Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

51.

(05/04/2012) Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

 

52.

(30/03/2012) Quyết định 914/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Đồng Nai

 

53.

(30/03/2012) Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

 

54.

(30/03/2012) Quyết định 1620/QĐ-BCT năm 2012 Chương trình phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng của Bộ Công thương từ năm 2012 đến năm 2016 do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

 

55.

(27/03/2012) Quyết định 566/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bình Định

 

56.

(26/03/2012) Quyết định 607/QĐ-BNN-TY năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

57.

(22/03/2012) Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố do Viện Kiểm sát tối cao - Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

 

58.

(14/03/2012) Quyết định 39/QĐ-TCQLĐĐ năm 2012 về Quy định xử lý văn bản của Tổng cục Quản lý đất đai

 

 Vi phạm hành chính

1.

(24/04/2012) Nghị định 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

 

2.

(17/04/2012) Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

 

 Trách nhiệm hình sự

1.

(02/05/2012) Thông tư 25/2012/TT-BCA quy định về Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý thi hành án hình sự, Cơ quan thi hành án hình sự trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

 

2.

(22/03/2012) Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-VKSTC-TTCP-BCA-BQP quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan thanh tra, điều tra và Viện kiểm sát trong việc phát hiện, điều tra, xử lý vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố do Viện Kiểm sát tối cao - Thanh tra Chính phủ - Bộ Công an - Bộ Quốc phòng ban hành

 

 Thủ tục Tố tụng

1.

(30/03/2012) Thông tư liên tịch 03/2012/TTLT-BTP-BCA quy định phối hợp bảo vệ cưỡng chế trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp - Bộ Công an ban hành

 

2.

(28/03/2012) Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, phiên dịch trong tố tụng do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

 

 Tài chính nhà nước

1.

(15/05/2012) Quyết định 686/QĐ-BNN-TC năm 2012 phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí sự nghiệp kinh tế thuộc Dự án “Sản xuất giống cây ăn quả chủ lực tỉnh phía Nam giai đoạn 2011-2015” do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

2.

(14/05/2012) Thông tư 74/2012/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, chế độ phụ cấp công vụ theo Nghị định 34/2012/NĐ-CP, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 35/2012/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

 

3.

(14/05/2012) Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp người cai nghiện ma tuý, bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

4.

(11/05/2012) Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái

 

5.

(11/05/2012) Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái

 

6.

(10/05/2012) Quyết định 06/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh kèm theo Quyết định 2344/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

 

7.

(08/05/2012) Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy chế quản lý, điều hành ngân sách các cấp chính quyền thuộc thành phố Hà Nội

 

8.

(07/05/2012) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 2376/QĐ-UBND quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La

 

9.

(07/05/2012) Quyết định 06/2012/QĐ-UBND về đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Cà Mau

 

10.

(03/05/2012) Thông tư 69/2012/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR) do Bộ Tài chính ban hành

 

11.

(03/05/2012) Quyết định 15/2012/QĐ-UBND về Quy định việc bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Dương đầu tư bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước

 

12.

(19/04/2012) Chỉ thị 12/2012/CT-UBND về tăng cường quản lý đầu tư từ vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

13.

(18/04/2012) Quyết định 450/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

14.

(17/04/2012) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015

 

15.

(17/04/2012) Thông tư liên tịch 61/2012/TTLT-BTC-BCA quy định quản lý và sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội do Bộ Tài chính - Bộ Công an ban hành

 

16.

(13/04/2012) Quyết định 492/QĐ-UBND năm 2012 điều chỉnh Quyết định 271/QĐ-UBND thực hiện Thông tư 08/2009/TT-BNN hướng dẫn chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

 

17.

(11/04/2012) Thông tư 57/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả do Bộ Tài chính ban hành

 

18.

(06/04/2012) Quyết định 678/QĐ-UBND năm 2012 về Đơn giá thống kê đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

 

19.

(05/04/2012) Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định định mức kinh phí cho công tác lập Quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành

 

20.

(30/03/2012) Thông tư 04/2012/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 

21.

(30/03/2012) Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 210/20110/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

22.

(30/03/2012) Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015

 

23.

(30/03/2012) Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

24.

(30/03/2012) Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái; quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái

 

25.

(30/03/2012) Thông tư liên tịch 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược do Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành

 

 Xây dựng - Đô thị

1.

(14/05/2012) Thông báo 176/TB-VPCP ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng Nhà Quốc hội do Văn phòng chính phủ ban hành

 

2.

(11/05/2012) Quyết định 425/QĐ-BXD năm 2012 kiện toàn và bổ nhiệm các thành viên Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong ASEAN do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 

3.

(11/05/2012) Quyết định 833/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt điều chỉnh Quyết định 1852/2005/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

 

4.

(08/05/2012) Thông tư 01/2012/TT-BXD hướng dẫn về thủ tục cấp giấy phép thầu và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

 

5.

(07/05/2012) Quyết định 881/QĐ-UBND năm 2012 sửa đổi Quyết định 2376/QĐ-UBND quy định quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước của tỉnh Sơn La

 

6.

(07/05/2012) Quyết định 770/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch khai thác cát, sỏi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

7.

(04/05/2012) Thông báo 163/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp về quy hoạch chi tiết xây dựng hai bên đường Nhật Tân - Nội Bài, thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

8.

(04/05/2012) Thông báo 164/TB-VPCP ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp về tình hình xây dựng kho mua lúa gạo tạm trữ và chính sách sản xuất, tiêu thụ nông sản do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

9.

(18/04/2012) Quyết định 08/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

10.

(18/04/2012) Chỉ thị 11/CT-TTg năm 2012 về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

11.

(10/04/2012) Quyết định 12/2012/QĐ-UBND quy định thẩm quyền quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 

12.

(10/04/2012) Nghị quyết 02/2012/NQ-HĐND về quy hoạch khai thác cát, sỏi xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

 

13.

(30/03/2012) Chỉ thị 02/2012/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý và quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo Thông tư 210/20110/TT-BTC trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

 

14.

(27/03/2012) Quyết định 566/QĐ-CTUBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng Bình Định

 

15.

(20/03/2012) Quyết định 570/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đến năm 2020, xét đến 2025”

 

 Giao thông - Vận tải

1.

(14/05/2012) Thông tư 73/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 76/2004/TT-BTC hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

 

2.

(11/05/2012) Quyết định 829/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông và vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

 

3.

(11/05/2012) Thông báo 172/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Hội nghị Tổng kết 10 năm phát triển phong trào giao thông nông thôn (2001-2010), triển khai Chiến lược phát triển đến 2020 tầm nhìn 2030 gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an toàn giao thông do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

4.

(10/05/2012) Thông tư 15/2012/TT-BGTVT Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách ngang sông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

5.

(10/05/2012) Thông báo 238/TB-BGTVT kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất vận tải bằng tàu chuyên dụng ro ro do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

6.

(27/04/2012) Thông tư 14/2012/TT-BGTVT quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc theo tuyến vận tải đường thủy cố định giữa cảng, bến thuộc nội thủy Việt Nam

 

7.

(27/04/2012) Quyết định 936/QĐ-BGTVT năm 2012 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

 

8.

(24/04/2012) Quyết định 481/QĐ-TTg năm 2012 về kiện toàn nhân sự Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 

9.

(16/04/2012) Quyết định 496/QĐ-UBND năm 2012 quy định tạm thời danh mục, mức phí thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

10.

(12/04/2012) Thông tư 10/2012/TT-BGTVT quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

11.

(30/03/2012) Thông tư liên tịch 02/2012/TTLT-BTP-BGTVT hướng dẫn việc đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay, tàu biển do Bộ Tư pháp - Bộ Giao thông vận tải ban hành

 

 Giáo dục

1.

(17/05/2012) Quyết định 1866/QĐ-BGDĐT năm 2012 về Kế hoạch thời gian năm học 2012-2013 của giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

2.

(08/05/2012) Chỉ thị 15/2012/CT-UBND về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2011 - 2012 và công tác tuyển sinh lớp đầu cấp phổ thông năm học 2012 - 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh

 

3.

(16/04/2012) Quyết định 08/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

 

4.

(10/04/2012) Nghị quyết 03/2012/NQ-HĐND quy định mức thu học phí cơ sở đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề tại trường công lập thuộc chương trình đại trà do tỉnh Thừa Thiên Huế quản lý từ năm học 2012 - 2013 đến năm học 2014 - 2015

 

5.

(06/04/2012) Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT quy định về Tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 

 Tài nguyên - Môi trường

1.

(10/05/2012) Quyết định 1152/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 07/2012/QĐ-TTg về chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 

2.

(08/05/2012) Thông tư 04/2012/TT-BTNMT quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, nghiêm trọng do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 

3.

(08/05/2012) Thông tư 05/2012/TT-BTNMT quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 

4.

(04/05/2012) Quyết định 26/2012/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

 

5.

(25/04/2012) Quyết định 1099/QĐ-UBND năm 2012 giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm cơ quan thường trực thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

 

6.

(23/04/2012) Quyết định 721/QĐ-UBND năm 2012 về công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

 

7.

(23/04/2012) Quyết định 722/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính mới; sửa đổi; bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

 

8.

(10/04/2012) Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Thừa Thiên Huế

 

9.

(30/03/2012) Nghị quyết 01/2012/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) tỉnh Yên Bái

 

10.

(30/03/2012) Thông tư liên tịch 50/2012/TTLT-BTC-BTNMT Hướng dẫn cơ chế tài chính và mức kinh phí lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược do Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành

 

11.

(09/03/2012) Quyết định 278/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 737/2010/QĐ-UBND quy định về lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 Thể thao - Y tế

1.

(14/05/2012) Thông báo 173/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp giao ban trực tuyến với địa phương về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm ngày 26 tháng 4 năm 2012 do Văn phòng Chính phủ ban hành

 

2.

(14/05/2012) Thông tư 07/2012/TT-BYT về danh mục vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm theo nhóm nguy cơ và cấp độ an toàn sinh học phù hợp kỹ thuật xét nghiệm do Bộ Y tế ban hành

 

3.

(11/05/2012) Quyết định 12/2012/QĐ-UBND về Quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái

 

4.

(10/05/2012) Quyết định 1548/QĐ-BYT năm 2012 hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ngộ độc chì do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 

5.

(25/04/2012) Nghị định 38/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật an toàn thực phẩm

 

6.

(24/04/2012) Nghị định 37/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao

 

7.

(20/04/2012) Thông tư 06/2012/TT-BYT Quy định điều kiện thành lập và nội dung hoạt động đối với tổ chức tư vấn về phòng, chống HIV/AIDS do Bộ Y tế ban hành

 

8.

(30/03/2012) Thông tư 04/2012/TT-BVHTTDL quy định tiêu chuẩn, định mức, chế độ quản lý, sử dụng trang thiết bị tập luyện, thi đấu của đội tuyển thể thao quốc gia và đội tuyển trẻ thể thao quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 

9.

(30/03/2012) Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái; quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái

 

10.

(20/02/2012) Quyết định 508/QĐ-BYT năm 2012 về Định mức kinh tế kỹ thuật tạm thời làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ khám, chữa bệnh do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 

 Quyền dân sự

1.

(06/04/2012) Quyết định 433/QĐ-CTN năm 2012 về cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

 

2.

(06/04/2012) Quyết định 434/QĐ-CTN năm 2012 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

 

3.

(29/03/2012) Quyết định 400/QĐ-CTN năm 2012 về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

 

 Văn hóa - Xã hội

1.

(14/05/2012) Quyết định 14/2012/QĐ-UBND về Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp người cai nghiện ma tuý, bán dâm trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

2.

(11/05/2012) Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định chế độ quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái

 

3.

(11/05/2012) Quyết định 11/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

4.

(10/05/2012) Quyết định 1943/QĐ-UBND năm 2012 ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã cho phép thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổi tên và phê duyệt điều lệ hội đối với hội có phạm vi hoạt động trong phường, xã, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội

 

5.

(09/05/2012) Kế hoạch 69/KH-UBND thực hiện Chương trình 02/CTr-TU về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2011-2015” do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 

6.

(03/05/2012) Quyết định 09/2012/QĐ-UBND về Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Thôn văn hoá”, “Làng văn hoá”, “Bản văn hoá”, “Tổ dân phố văn hoá” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

7.

(03/05/2012) Quyết định 10/2012/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

8.

(03/05/2012) Thông tư 69/2012/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý và sử dụng nguồn tiền thu từ khoản viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản cho dự án đảm bảo an ninh lương thực cho nông dân bị thiệt thòi (Dự án 2KR) do Bộ Tài chính ban hành

 

9.

(02/05/2012) Thông tư 05/2012/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 04/2009/TT-BVHTTDL, 07/2011/TT-BVHTTDL, Quyết định 55/1999/QĐ-BVHTT do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 

10.

(25/04/2012) Chỉ thị 13/2012/CT-UBND về tăng cường quản lý nhà nước đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ phát sinh tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

11.

(20/04/2012) Quyết định 336/QĐ-VPCP năm 2012 về Kế hoạch xây dựng Thông tư liên tịch giữa Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về thi đua, khen thưởng trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành

 

12.

(19/04/2012) Quyết định 995/QĐ-UBND năm 2012 về công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

 

13.

(19/04/2012) Quyết định 996/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu

 

14.

(17/04/2012) Quyết định 368/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án Chính sách hỗ trợ hộ gia đình người có công khó khăn về nhà ở tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2012-2015

 

15.

(16/04/2012) Quyết định 505/2012/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận Danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Xóm văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

16.

(11/04/2012) Quyết định 1164/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch hành động về Dân số và Sức khỏe sinh sản tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020

 

17.

(10/04/2012) Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định mức thu phí thư viện và tham quan công trình văn hoá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 

18.

(30/03/2012) Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND phê duyệt Đề án Giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2015

 

19.

(30/03/2012) Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

20.

(30/03/2012) Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐND quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái; quản lý đặc thù đối với đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh Yên Bái

 

21.

(20/03/2012) Quyết định 345/2012/QĐ-UBND về Quy định phân cấp quản lý thực hiện bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo, dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng; trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

 

 Lĩnh vực khác

1.

(15/05/2012) Quyết định 584/QĐ-BLĐTBXH năm 2012 về Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về lao động, người có công và xã hội do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

 

2.

(10/05/2012) Thông báo 2178/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về tổ chức Hội nghị Phát triển thủy lợi phục vụ nôi trồng thủy sản ở đồng bằng sông Cửu Long do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

3.

(10/05/2012) Thông báo 2179/TB-BNN-VP ý kiến của Bộ trưởng Cao Đức Phát về kiểm tra hàm lượng formaldehyde trên rau quả do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

4.

(04/05/2012) Quyết định 05/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 07/2008/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Hà Nam

 

5.

(20/04/2012) Quyết định 03/2012/QĐ-UBND công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân quận Tân Bình ban hành

 

6.

(20/04/2012) Quyết định 2109/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

 

7.

(18/04/2012) Quyết định 05/2012/QĐ-UBND phê duyệt Quy định phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

 

8.

(18/04/2012) Thông tư 17/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

9.

(18/04/2012) Quyết định 730/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng công tác kiểm soát giết mổ giai đoạn 2012 - 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

 

10.

(17/04/2012) Quyết định 835/QĐ-BNN-TCTS năm 2012 đính chính Thông tư 89/2011/TT-BNNPTNT về Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn trong năm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 

11.

(09/04/2012) Quyết định 01/2012/QĐ-UBND-NV về Quy chế công tác Văn thư, lưu trữ của Ủy ban nhân dân Quận 6

 

12.

(12/03/2012) Thông tư 06/2012/TT-BKHCN về xác định nhiệm vụ khoa học, công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức cần chi tiết văn bản, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ sau để được cung cấp miễn phí:

Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự

Số 256, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 038 383 6633, 091 234 1915

 

Văn bản - Chính sách mới khác:

23/2/2017 - Ban hành Quy tắc ứng xử của Kiểm sát viên
23/2/2017 - 55 lỗi mà người đi xe máy sẽ bị tước giấy phép lái xe
21/2/2017 - Mua đất bằng giấy tay được cấp 'sổ đỏ'
21/2/2017 - Điểm tin văn bản mới nổi bật Tuần 07 Năm 2017
17/2/2017 - Hệ thống văn bản phục vụ quyết toán thuế TNCN 2016
16/2/2017 - Hệ thống văn bản về thuế mới nhất năm 2017
09/2/2017 - Nghiên cứu cấp thẻ Bảo hiểm y tế điện tử
10/2/2017 - Tăng lương tối thiểu vùng 2018
11/2/2017 - Thủ tục và hồ sơ nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2016
15/2/2017 - Đưa cử nhân, thạc sĩ thất nghiệp đi xuất khẩu lao động
8/2/2017 - Chính sách Thuế - Phí - Lệ phí có hiệu lực từ tháng 02/2017
8/2/2017 - Thông tư về lao động, xây dựng có hiệu lực từ giữa tháng 02
8/2/2017 - Từ 2018, đóng BHXH theo tổng thu nhập
7/2/2017 - Sẽ đổi mã vùng điện thoại cố định mới vào cuối tuần này 11/2
27/1/2017 - Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam
 
Tin tức sự kiện
Công bố các tập thể, cá nhân sai phạm liên quan vụ Formosa
Cách chức hiệu trưởng, hiệu phó gây tai nạn cho học sinh
Hà Tĩnh quyết xóa nạn 'gái vẫy' bên lề đường
Giấu tội cho con vì thương, cha mẹ liên đới thế nào?
Những vấn đề pháp lý Startup cần quan tâm
Bị đình chỉ học vì đưa tài liệu photo vào trường
Người nuôi chó phải thông báo cho Trưởng thôn/UBND xã
Ô nhiễm tiếng ồn: Người dân bức xúc, cơ quan chức năng kêu khó
Thuế bảo vệ môi trường: Thu 4 đồng, chi 1 đồng
Quyền giám sát CSGT của công dân
Thổi giá vàng, móc túi người mua
Hà Nội có thể bêu tên người mặc 'hở hang, phản cảm'
Hướng dẫn áp dụng quy định miễn, giảm tiền thuê đất
Cán bộ, công chức sắp có kỳ nghỉ kéo dài 04 ngày liên tục
Điều chỉnh tiền lương, thu nhập tháng đã đóng BHXH năm 2017
Hỗ trợ trực tuyến
Hôm nay: 1,243 - Tất cả: 4,586,798
Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà Yên Hòa, Số 9A, đường Nguyễn Trãi, phường Quán Bàu, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT/Fax: 038.383.6633 - Hotline: 09.1234.1915
Email: dienlsg@yahoo.com - Website: http://www.luatsunghean.com; http://www.luatsunghean.vn