DỊCH VỤ PHÁP LÝ
VIDEO CLIPS
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Văn phòng - 02383.836.633

Trưởng Văn phòng - 0985.633.006
Hôm nay: 486 | Tất cả: 8,149,619
LIÊN KẾT FACEBOOK
 

Hiện nay có hướng dẫn nào về việc bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra hay không?

Hướng dẫn bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra

Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/2000 về hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ ngày 22/02/2023 (thay thế Nghị định 68/2000/NĐ-CP).

04 Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022, Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, Luật Cảnh sát cơ động 2022, Luật Điện ảnh 2022 cùng có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp ngành NN&PTNT mới nhất

Tôi muốn hỏi các tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp ngành NN&PTNT vào năm 2023

Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất gồm những điều kiện nào?

(Điều 100 Luật Đất đai 2013, Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP)

Những tài sản gắn liền với đất nào không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp sổ đỏ

07 tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi cấp sổ đỏ

hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ bao gồm những giấy tờ gì? Trình tự thủ tục thực hiện ra sao?

Hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ cấp xã

Khi gặp trường hợp bạo lực gia đình, cần làm gì để báo tin hoặc được bảo vệ thoát khỏi bạo lực gia đình?

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/43890/cac-bien-phap-bao-ve-ho-tro-nan-nhan-bao-luc-gia-dinh

điều kiện đăng ký thường trú gồm những điều kiện nào?

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/43846/huong-dan-cach-dang-ky-thuong-tru-online

Hiện nay, điều kiện chuyển đổi đất vườn sang đất ở được quy định thế nào?

Đất vườn là gì? Điều kiện chuyển đổi đất vườn sang đất ở

Có những văn bản nào đang hướng dẫn Luật Tài nguyên nước?

Luật Tài nguyên nước hiện hành và văn bản hướng dẫn

Vi phạm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng bị xử lý thế nào?

https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/thoi-su-phap-luat/tu-van-phap-luat/43489/vi-pham-nguyen-tac-to-chuc-va-hoat-dong-cua-dang-bi-xu-ly-the-nao

 1   2   3   4   5   6   7   8   9    » Tiếp    » 

 
Văn phòng Luật sư Vinh Diện & Cộng sự
Địa chỉ: Phòng 301, Tòa nhà Yên Hòa, Số 9A Nguyễn Trãi,Tp. Vinh, Nghệ An
ĐT/Fax: 0238.383.6633 - Hotline: 09.1234.1915
Email: dienlsg@yahoo.com
http://luatsunghean.com; http://luatsunghean.vn
Tin tức
  • Hiện nay có hướng dẫn nào về việc bồi thường thiệt ...
  • Nghị định 111/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 68/200 ...
  • 04 Luật mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 ...
  • Tiêu chuẩn bổ nhiệm giám định viên tư pháp ngành N ...
  • Điều kiện cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ về qu ...
  • Những tài sản gắn liền với đất nào không được chứn ...
  • hồ sơ đăng ký chấm dứt giám hộ bao gồm những giấy ...
  • Khi gặp trường hợp bạo lực gia đình, cần làm gì để ...
  • 09.1234.1915